دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
اقتصاد سنجی همراه با کاربرد Eviews8 و Stata12 (1392) / سوری ، علی (1344 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسوری ، علی (1344 -)، نویسنده
عنوان :اقتصاد سنجی همراه با کاربرد Eviews8 و Stata12
تکرار نام مولف :تالیف دکتر علی سوری ویراستار نادر مهرگان
ناشر:تهران : انتشارات فرهنگ‌شناسی
سال نشر :1392
صفحه شمار:
ویژگی :جدول، نمودار
مواد همراه :یک لوح فشرده
شابک/شاپا978-6-00-672424-9
قیمت :250000ریال
رده بندی :HB139 ‭/س9‭‮الف‬7 1392

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تدوین پایان‌نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی (1394) / طبیبی ، سیدجمال‌الدین (1321 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطبیبی ، سیدجمال‌الدین (1321 -)، نویسنده
عنوان :تدوین پایان‌نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی
تکرار نام مولف :سیدجما‌ل‌الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشایی
ویرایش :[ویراست 3]
ناشر:تهران : فردوس
سال نشر :1394
صفحه شمار:680 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-320-566-9
قیمت :300000 ریال
رده بندی :Q180/55 ‭/9ر 1394 23ط

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آشنایی با مدیریت شهری (تجارب جهانی) (1389)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :آشنایی با مدیریت شهری (تجارب جهانی)
تکرار نام مولف :مولف مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد
ناشر:مشهد : امید مهر
سال نشر :1389
صفحه شمار:560 ص
شابک/شاپا978-6-00-154038-7
قیمت :150000 ریال
رده بندی :JS78 ‭/آ5 1389

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی "زبان تخصصی 1 و 2" (1381) / نوربخش ، مرتضی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنوربخش ، مرتضی، نویسنده
عنوان :مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی "زبان تخصصی 1 و 2"
تکرار نام مولف :مرتضی نوربخش گلپایگانی
ناشر:تهران : بهینه
سال نشر :1381
صفحه شمار:هشت‌، [432] ص
شابک/شاپا978-964-620-387-7
قیمت :26000ریال
رده بندی :PE1127 ‭/ع8ن9

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

روان شناسی بالینی مجموعه تست های کنکورکارشناسی ارشد و دکترا وزارت بهداشت قابل استفاده برای داوطلبان‌. (1385)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :روان شناسی بالینی مجموعه تست های کنکورکارشناسی ارشد و دکترا وزارت بهداشت قابل استفاده برای داوطلبان‌.
تکرار نام مولف :گردآورنده گروه مولفین [انتشارات کتابخانه فرهنگ‌]
ناشر:تهران : کتابخانه فرهنگ
سال نشر :1385
فروست :کتابخانه فرهنگ ؛ 137
صفحه شمار:312ص
شابک/شاپا978-964-8789-61-4
رده بندی :LB2353 ‭/ر8556

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌های کارشناسی ارشد مجموعه روان‌شناسی (1390)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌های کارشناسی ارشد مجموعه روان‌شناسی
تکرار نام مولف :مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور
ناشر:تهران : سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز انتشارات
سال نشر :1390
فروست :مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور ؛ 130
صفحه شمار:335 ص
ویژگی :مصور، نمودار
ابعاد :21 × 5/28 س‌م
مواد همراه :یک لوح فشرده
شابک/شاپا978-964-239-043-4
قیمت :95000 ریال
رده بندی :LB2353 ‭/م2162 1390

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

وحدت اسلامی،واقعیت وتوهم ها (1394) / نظافت یزدی ،محمدجواد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنظافت یزدی ،محمدجواد، نویسنده
عنوان :وحدت اسلامی،واقعیت وتوهم ها
تکرار نام مولف :محمدجواد نظافت یزدی
ناشر:شهرچاپ خراسان
سال نشر :1394
صفحه شمار:128 ص
شابک/شاپا978-964-15-1151-9
رده بندی :BP233/5 ‭/ن6و3

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

متابولیسم بیوشیمی (1394) / همایونی تبریزی ، مسعود (1359 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههمایونی تبریزی ، مسعود (1359 -)، نویسنده
عنوان :متابولیسم بیوشیمی
تکرار نام مولف :مولفان مسعود همایونی ، دانیال طاهرزاده ، محسن معصومیان‌حسینی
ناشر:مشهد : سخن گستر
سال نشر :1394
صفحه شمار:936 ص
شابک/شاپا978-6-00-247290-8
رده بندی :QD415 ‭/ھ8م2 1394

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آنزیمولوژی (1393) / همایونی تبریزی ، مسعود (1359 -)، گردآورنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههمایونی تبریزی ، مسعود (1359 -)، گردآورنده
عنوان :آنزیمولوژی
تکرار نام مولف :تدوین و گردآوری مسعود همایونی‌تبریزی، دانیال طاهرزاده
ناشر:مشهد : سخن‌گستر
سال نشر :1393
ناشر دیگر :دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، معاونت پژوهش و فناوری
فروست :دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معاونت پژوهش و فن‌آوری ؛ 215
صفحه شمار:[308]ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-6-00-247289-2
قیمت :120000ریال
رده بندی :QP601 ‭/ھ8آ8 1393

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اقتصادسنجی مقدماتی (نظری و کاربردی) (1392) / گجراتی ،دمودار، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهگجراتی ،دمودار، نویسنده
عنوان :اقتصادسنجی مقدماتی (نظری و کاربردی)
تکرار نام مولف :تالیف گجراتی، دمودار،ترجمه نادرمهرگان ولطفعلی عاقلی
ناشر:نورعلم
سال نشر :1392
صفحه شمار:592 ص
ویژگی :جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-639-474-2
رده بندی :HB139 ‭/گ3‭‮الف‬7 1392

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی